سرور مجازی
اخبار آی تیتکنولوژیفناوری

طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو؛ تبدیل سمند EF7 دوگانه‌سوز به پژو پارس TU5

این روزها نارضایتی مشتریان از خودروسازان داخلی افزایش یافته و گزارش های منتشره پیرامون خدمات فروش خودرو های سواری و کیفیت خودرو های ساخت داخل، نشان می‌دهد، مشتریان از زمان نام نویسی تا پانزده ماه پس از تحویل خودرو، از ارائه خدمات و همچنین کیفیت خودرو های ساخت داخل رضایت چندانی ندارند. این وضعیت باعث شده تا برخی از مشتریان از تحویل گرفتن خودروهای ثبت نامی خود به کلی نا امید شوند.

افزایش قیمت و عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در ماه‌های اخیر موجب سرگردانی و اعتراض عده زیادی از خریداران شده است. بعضی از این معترضان می‌گویند با وجود تأخیرهای طولانی هنوز موفق به دریافت خودروی ثبت نامی نشده‌اند.

به روز رسانی: آخرین شرایط فروش و ثبت نام محصولات ایران خودرو

در حال حاضر عمده خریداران خودروهای شرکت ایران خودرو همچنان با تأخیر در تحویل محصولات روبه رو هستند که شرکت در نهایت به آنها وعده تحویل خودرو در ماه های آینده را داده است.

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان ایران خودرو در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند

توضیحات بسیار مهم و ضروری :

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد .

۳ .لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

۴ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

زمان فعال‌سازی: ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

شرایط تبدیل حواله های ایران خودرو به سایر محصولات اعلام شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می شـود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

۳ .لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

۴ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

زمان فعال سازی: ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

تبدیل حواله‌های ایران‌خودرو به سایر محصولات شهریور ۱۴۰۰

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات – [به روز رسانی] مرداد ۱۴۰۰

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می‌شود؛ لازم است نمایندگان ایران خودرو در خصوص اطلاع رسانی بـه مشـتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه به طور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

۳ .لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

۴ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

زمان فعال سازی ساعت ۱۰ رو شنبه مورخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می‌شود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

۳ .لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

۴ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.

طرح تبدیل حواله های ایران خودرو به سایر محصولات – خرداد ۱۴۰۰ [به روز رسانی]

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی محصولات ایران خودرو ، مطابق جدول پیوست اعلام می شود.

زمان فعال سازی: ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ : ۰۴/۰۳/۱۴۰۰

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه به طور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

۳ .لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

۴ .در صورت نیاز به به روزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.

طرح تبدیل حواله‌های سمند دوگانه‌سوز و پژو ۲۰۷ دستی [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت ایران خودرو شرایط تبدیل دو خودرو سمند EF7 دوگانه سوز و پژو ۲۰۷ دستی را به سایر محصولات اعلام نمود.

دستورالعمل‌های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیر طبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد. تکمیل فرم تبدیل قبل ازتبدیل توسط مشتریان الزامی است.

شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.

فعال سازی: ساعت ١٠:٠٠ صبح چهارشنبه مورخ ١۴٠٠/٠٢/٢٢

طرح تبدیل حواله‌های سمند دوگانه‌سوز و پژو 207 دستی اردیبهشت 1400

طرح تبدیل حواله‌های خودرو هایما S5 به سایر محصولات [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت ایران خودرو شرایط تبدیل خودرو هایما اس ۵ را به سایر محصولات اعلام نمود.

دستورالعمل‌های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیر طبق قرارداد به طور مکانیزه محاسبه خواهد شد. تکمیل فرم تبدیل قبل ازتبدیل توسط مشتریان الزامی است.

شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.

فعال سازی: ساعت ١٠:٠٠ صبح چهارشنبه مورخ ١۴٠٠/٠٢/٢٢

طرح تبدیل حواله‌های خودرو هایما S5 اردیبهشت 1400

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو [به روز رسانی] – فروردین ۱۴۰۰

به اطلاع نمایندگان محترم میرساند شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوسـت اعلام می‌شود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.

۳ .لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

۴ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد. ضمنا تاکید می‌شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتری امکان پذیر نخواهد بود.

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو فروردین 1400

طرح تبدیل تندر پلاس اتوماتیک به ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک برای تعهدات فاقد دعوتنامه – اسفند ۹۹ [به روز رسانی]

گروه صنعتی ایران خودرو طرح تبدیل تندر پلاس اتوماتیک به ٢۰٧ صندوقدار اتوماتیک را برای تعهدات فاقد دعوتنامه در نمایندگی‌های مجاز خود فعال کرد.

خودرو٢۰٧ صندوقدار اتوماتیک در این طرح با مدل ۱۳۹۹ عرضه خواهد شد. همچنین ایران خودرو امکان تبدیل این طرح را فقط از طریق نمایندگی‌های مجاز این شرکت با ظرفیت محدود امکانپذیر کرده است.

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات – اسفند ۹۹ [به روز رسانی]

به اطلاع نمایندگان محترم میرساند شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوسـت اعلام میشود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

 • این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.
 • لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد.
 • لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
 • در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد. ضمنا تاکید می‌شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتری امکان پذیر نخواهد بود.

زمان فعال سازی: ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو اسفند 99

طرح تبدیل خودروهایما S7 توربوشارژ اعلام شد – بهمن ۹۹ [به روز رسانی]

دعوتنامه تسویه حساب مشتریانی که قبلا خودرو هایما S7 توربوشارژ اتوماتیک با موعد تحویل شهریور ماه ۹۸ را ثبت نام کرده بودند، صادر گردید اما محصولات جایگزین نیز برای این محصول مشخص شده است.

دعوتنامه خودرو هایما اس_۷ توربوشارژ (۴ ایربگ) با موعد تحویل شهریور ۹۸ با قیمت ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان و با موعد تحویل ۳۰ روز صادر شده و مشتریان مطابق جدول ذیل می‌توانند در صورت تمایل محصولات جایگزین را انتخاب کنند.

طرح تبدیل خودروهایما S7 توربوشارژ بهمن 99

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات – دی ۹۹ [به روز رسانی]

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می‌شود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی بـه مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

نکات مهم:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.

۳ .جهت سایر تعهدات منقضی نیز که در جدول اعلام نشده، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

زمان فعال سازی بخشنامه : ۱۸ لغایت ۳۰ دی ماه ۹۹

طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر ۹۹ [به روز رسانی]

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله دنا پلاس اتوماتیک توربو در اختیار داشته، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

طی بخشنامه ذکرشده، ۲ محصول به عنوان جایگزین به مشتریان این محصول معرفی شده و تحویل این خودروها حداکثر ۳۰ روز است.

تاکید می‌گردد امکان تولید و تحویل دنا پلاس اتوماتیک توربو بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد.

زمان و تاریخ فعالسازی: ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۹.۰۹.۱۰

شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات دنا پلاس توربو اتوماتیک دعوتنامه‌دار هستند.

 • لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیر طبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد.
 • لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت‌گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه‌التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
 • تکمیل فرم تبدیل قبل از تبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی است.
 • شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.
 • مجددا تاکید می‌شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک آذر 99

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات – آذر ۹۹ [به روز رسانی]

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی بـه مشـتریان تعهـدات منقضـی اقـدام لازم را مبـذول فرمایند.

شرایط تبدیل تعهدات معوق مطابق جدول ذیل ارائه شده است.

لذا لازم است دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها مطابق جدول تبدیل اقدام نمایند:

نکات مهم:

شرایط تبدیل این جدول برای تعهدات معوق "کارتکس" و "بنام" (شخصیت حقیقی و حقوقی) قابل انجام است.

زمان آغاز: روز شنبه مورخ ۱ آذرماه ۹۹ ساعت ۱۰ صبح

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو آذر 99

جدول شرایط تبدیل محصولات ایران خودرو مختص تعهدات منقضی آبان [به روز رسانی] – آبان ۹۹

به اطلاع نمایندگان ایران خودرو می‌رساند شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جـدول پیوسـت اعـلام میشود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهـدات منقضـی اقـدام لازم را مبـذول فرمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

 • ۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه‌ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.
 • ۲ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.
 • ۳. .جهت سایر تعهدات منقضی نیز که در جدول اعلام نشده، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

"ضمنا" تاکید می‌شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتری امکان پذیر نخواهد بود.

شرایط تبدیل محصولات ایران خودرو مختص تعهدات منقضی آبان99

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات – آبان ۹۹ [به روز رسانی]

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی بـه مشـتریان تعهـدات منقضـی اقـدام لازم را مبـذول فرمایند.

زمان فعال سازی: ساعت ۱۴ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۶

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

 • این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه‌ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.
 • در صورت نیاز به بروز رسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.
 • جهت سایر تعهدات منقضی نیز که در جدول اعلام نشده، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

نکته مهم:

شرایط تبدیل این جدول برای تعهدات معوق "کارتکس" و "بنام" (شخصیت حقیقی و حقوقی) قابل انجام است.

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو آبان 99

طرح تبدیل حواله‌های خودرو هایما S5 به سایر محصولات [به روز رسانی] – مهر ۹۹

به اطلاع کلیه نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران خودرو می‌رساند، با توجه به ایجاد تاخیر در تحویل خودرو هایما S5 و بنا به درخواست مشتریان، شرایط تبدیل تعهدات معوق هایما اس۵ (تبدیل به یک دستگاه پارس TU5 اتوماتیک + یک دستگاه پارس TU5) به پیوست اعلام می‌گردد.

توضیحات مهم:

۱ – شرایط تبدیل جدول پیوست صرفا برای تعهدات معوق هایما S5 است.

۲ – شرایط تبدیل بسیار ویژه و محدود بوده است.

۳ – شرایط به این شرح است که قرارداد ابتدا توسط نمایندگی به یک دستگاه پارس اتوماتیک با موعد تحویل فوری تبدیل و سپس بعد از ارسال درخواست کتبی از سوی نمایندگی به سازمان فروش، یک دستگاه پارس TU5 با موعد تحویل ۳۰ روزه در محل سازمان به صورت فروش نقدی با قیمت زمان تحویل هایما اس۵ ایجاد می‌گردد.

تبصره: زمان پرداخت وجه خودرو دوم (پارس TU5) پس از ایجاد قرارداد، حداکثر ۴۸ ساعت است.

زمان و تاریخ فعال سازی: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۲

طرح تبدیل حواله‌های خودرو هایما S5 مهر 99

طرح تبدیل حواله‌های خودرو هایما S7 به سایر محصولات [به روز رسانی] – مهر ۹۹

به اطلاع کلیه نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران خودرو می‌رساند، با توجه به ایجاد تاخیر در تحویل خودرو هایما S7 و بنا به درخواست مشتریان، شرایط تبدیل تعهدات معوق هایما اس۷ (تبدیل به یک دستگاه دنا پلاس + یک دستگاه دنا پلاس توربو) به پیوست اعلام می‌گردد.
توضیحات مهم:

۱ – شرایط تبدیل جدول پیوست صرفا برای تعهدات معوق هایما S7 است.

۲ – شرایط تبدیل بسیار ویژه و محدود بوده است.

۳ – شرایط به این شرح است که قرارداد ابتدا توسط نمایندگی به یک دستگاه دنا پلاس فاقد سانروف تبدیل و سپس بعد از ارسال درخواست کتبی از سوی نمایندگی به سازمان فروش، یک دستگاه دنا پلاس توربو با موعد تحویل ۶۰ روزه در محل سازمان به صورت فروش نقدی با قیمت زمان تحویل هایما اس۷ ایجاد می‌گردد.

تبصره: زمان پرداخت وجه خودرو دوم (دنا پلاس توربو) پس از ایجاد قرارداد، حداکثر ۴۸ ساعت است.

زمان و تاریخ فعال سازی: ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۶

طرح تبدیل حواله‌های خودرو هایما S7 به سایر محصولات مهر 99

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات – مهر ۹۹ [به روز رسانی]

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

زمان فعال سازی: ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۲

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

 • این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهای تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.
 • در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.
 • جهت سایر تعهدات منقضی نیز که در جدول اعلام نشده، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو مهر 99

طرح تبدیل حواله خودرو وانت آریسان به سایر محصولات [به روز رسانی] – شهریور ۹۹

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله وانت آریسان در اختیار داشته ولی امکان تسویه حساب برای آنها مقدور نمی‌باشد، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

تاکید می‌گردد امکان تولید و تحویل وانت آریسان بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد.

– لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیر طبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد.

– لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

– تکمیل فرم تبدیل قبل از تبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی می باشد.

– شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.

– مجددا تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

زمان و تاریخ فعال‌سازی ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۹۹.۰۶.۲۰

 • شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات وانت آریسان دعوتنامه دار می باشند.

طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک توربو به سایر محصولات [به روز رسانی] – شهریور ۹۹

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله دنا پلاس اتوماتیک توربو در اختیار داشته ولی امکان تسویه حساب برای آنها مقدور نمی‌باشد، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

طی بخشنامه ذکرشده، ۷ محصول به عنوان جایگزین به مشتریان این محصول معرفی شده و تحویل این خودروها حداکثر ۳۰ روز می باشد.

تاکید می‌گردد امکان تولید و تحویل دنا پلاس اتوماتیک توربو بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد و نیازی به اطلاع رسانی به مشتریان وجود ندارد.

زمان و تاریخ فعال‌سازی : ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۹.۰۶.۱۸

 1. شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات دنا پلاس توربو اتوماتیک دعوتنامه دار می باشند.
 2. لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیر طبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد .
 3. لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
 4. تکمیل فرم تبدیل قبل از تبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی می باشد.
 5. شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.
 6. مجددا تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو به سایر محصولات [به روز رسانی] – شهریور ۹۹

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام می‌شود ؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی اقـدام لازم را مبـذول فرمایند.

زمان فعال سازی: ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۳

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

۲ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

۳. .جهت سایر تعهدات منقضی نیز که در جدول اعلام نشده، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمنا تاکید می‌شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتری امکان پذیر نخواهد بود.

طرح تبدیل تعهدات معوق خودرو اچ سی کراس [به روز رسانی] – مرداد ۹۹

به اطلاع کلیه نمایندگی‌های ایران خودرو میرساند، شرایط تبدیل ویژه تعهدات معوق خودرو اچ سی کراس به پیوست ارائه شده است. لازم به ذکر است نمایندگی‌های محترم شبکه، جهت تعیین و تکلیف و تبدیل تعهدات مشتریان اچ سی کراس به خودروهای ارائه شده در جدول پیوست اقدام فرمایید.
ساعت فعال سازی ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ مردادماه ۹۹

اعلام شرایط تبدیل تعهدات منقضی مرداد ایران خودرو [به روز رسانی] – مرداد ۹۹

شرایط تبدیل تعهدات منقضی مرداد ماه ایران خودرو از عصر روز گذشته فعال شده است و تا پایان مردادماه جاری اعتبار دارد.

براساس این گزارش، شرایط مذکور برای تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.

همچنین برای سایر تعهدات منقضی ایران خودرو که در جدول زیر اعلام نشده، به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

یادآور می‌شود که امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو با مراجعه مشتری امکان پذیر نیست.

طرح تبدیل سوزوکی گرند ویتارا ویژه تیرماه [به روز رسانی] – تیر ۹۹

پس از بازگشت تحریم‌های خودروسازی، تولید بسیاری از خودروهای مونتاژی در شرکت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده که از آن جمله می‌توان به رنو ساندرو و رنو ساندرو استپ وی اشاره کرد. این مساله تا آن حد گسترش پیدا کرده که شاهد توقف تولید برخی محصولات چینی نیز بوده‌ایم، از جمله آریو و خودروهای خانواده برلیانس. سوزوکی ویتارا نیز یکی دیگر از محصولاتی است که مشکلاتی در تولید آن ایجاد شده و ایران خودرو نمی‌تواند تعهدات خود در قبال این خودرو را ایفا کند. به همین منظور، ایران خودرو طرح تبدیل سوزوکی ویتارا ویژه تیرماه ٩٩ را در اعلام نمود.

در این طرح تبدیل دو خودرو هایما اس٧ و دنا پلاس به ترتیب با موعد تحویل ٩۰ و ٣۰ روزه در نظر گرفته شده است.

طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو به سایر محصولات [به روز رسانی] – خرداد ۹۹

به استحضار مشتریان محترم محصولات ایران خودرو می‌رساند پیرو درخواست برخی از مشتریان محترم و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها، امکان تبدیل به سایر خودروها تا پایان خردادماه (تکمیل ظرفیت) مطابق جدول پیوست وجود دارد.

شرایط تبدیل تعهدات معوق مطابق جدول ذیل ارائه شده است.

لذا لازم است دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها مطابق جدول تبدیل اقدام نمایند.

نکات مهم:

 • شرایط تبدیل این جدول برای تعهدات معوق "کارتکس" و "بنام" (شخصیت حقیقی و حقوقی) قابل انجام است.
 • زمان فعال سازی بخشنامه روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰

شرایط تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات [به روز رسانی] – اردیبهشت ۹۹

به استحضار مشتریان محصولات ایران خودرو می‌رساند پیرو درخواست برخی از مشتریان محترم و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها، امکان تبدیل به سایر خودروها تا پایان اردیبهشت ماه (تکمیل ظرفیت) وجود دارد.

شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی مطابق جدول پیوست اعلام می‌شود.

زمان فعال‌سازی: ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۳

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

 • این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.
 • در صورت نیاز به به‌روزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع‌رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.

طرح جدید تبدیل محصولات ایران خودرو ویژه اردیبهشت ۹۹ اعلام شد [به روز رسانی]

به استحضار مشتریان محترم محصولات ایران خودرو می رساند پیرو درخواست برخی از مشتریان محترم و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها، امکان تبدیل به سایر خودروها تا پایان اردیبهشت ماه (تکمیل ظرفیت) مطابق جدول پیوست وجود دارد.

شرایط تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات [به روز رسانی] – اردیبهشت ۹۹

به استحضار مشتریان محترم محصولات ایران خودرو می رساند پیرو درخواست برخی از مشتریان محترم و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها، امکان تبدیل به سایر خودروها تا پایان اردیبهشت ماه (تکمیل ظرفیت) مطابق جدول پیوست وجود دارد.

شرایط تبدیل تعهدات معوق، مطابق جدول ذیل ارائه شده است.

لذا لازم است دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها مطابق جداول تبدیل اقدام نمایند:

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا