سرور

مخزن پیشفرض اوبونتو ۱۸٫۰۴

در این پست مخزن پیشفرض اوبونتو ۱۸٫۰۴ را درج خواهیم کرد.

در خیلی از موارد بصورت سهوی ممکن است که لست مخازن اوبونتو بهم بریزد یا با حذف آنها مشکل در سیستم عامل سرور مجازی بوجود بیاید.

مخزن زیر مخزن پیشفرض اوبونتو ۱۸٫۰۴ میباشد که نام انحصاری آن بیونیک میباشد.

مخزن پیشفرض اوبونتو ۱۸٫۰۴

نوشته های مشابه

مخزن پیشفرض اوبونتو ۱۸٫۰۴

نکته: میتوانید از میرور رسمی اوبونتو نیز استفاده کنید که توسط سرور های فاما سرور در ایران پشتیبانی میشود و بصورت نیم بها با سرعت ۱۰ گیگ آپ در اختیار همراهان گرامی میباشد.

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical’s
## ‘partner’ repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse

مقاله اصلی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا